Følg os
Følg os
29,5X22,5X3MM NBR PAKNING
DKK 1,63 DKK 1,63 1.6300000000000001 DKK
29,5X22,5X3MM NBR PAKNING 8 SHORE
1.1/4" PAKNING NBR DN32
DKK 10,11 DKK 10,11 10.11 DKK
1.1/4" PAKNING NBR DN32
1" PAKNING, NBR
DKK 2,05 DKK 2,05 2.05 DKK
1" PAKNING (Ø29X38X2MM), NBR 80 +/- 5 SH. A
3/4"X110MM TILS.STK EKS.FORSKR
DKK 128,26 DKK 128,26 128.26 DKK
3/4"X110MM TILS.STK EKS.FORSKR
3/4" PAKNING, NBR
DKK 0,80 DKK 0,80 0.8 DKK
3/4" PAKNING (Ø30X23X2MM), NBR 80 +/- 5 SH. A
1/2" PAKNING, NBR
DKK 0,80 DKK 0,80 0.8 DKK
1/2" PAKNING (Ø23,5X16X2MM), NBR 80 +/- 5 SH. A
2" VANDMÅLERFORSKR.
DKK 225,18 DKK 225,18 225.18 DKK
2" VANDMÅLERFORSKRUNING 2 1/2" X 2"
3/4 x 1" VANDMÅLERFORSKR. KORT
DKK 33,38 DKK 33,38 33.38 DKK
3/4 x 1" VANDMÅLERFORSKR. KORT VAGA 005100105
1.1/2 X 2" VANDMÅLERFORS.
DKK 165,79 DKK 165,79 165.79 DKK
1.1/2 X 2" VANDMÅLERFORSKRUNING
1.1/4 X 1.1/2" VANDMÅLERFORS.
DKK 142,56 DKK 142,56 142.56 DKK
1.1/4 X 1.1/2" VANDMÅLERFORSKRUNING
1X1.1/4" VANDMÅLERFORSKR.
DKK 64,08 DKK 64,08 64.08 DKK
1X1.1/4" VANDMÅLERFORSKRUNING
3/4X1" VANDMÅLERFORSKR.
DKK 38,51 DKK 38,51 38.51 DKK
3/4X1" VANDMÅLERFORSKRUNING
1/2X3/4" VANDMÅLERFORSKR.
DKK 32,49 DKK 32,49 32.49 DKK
1/2X3/4" VANDMÅLERFORSKRUNING
400X1200MM MÅLBERBRØND 32MM
DKK 2.605,74 DKK 2.605,74 2605.7400000000002 DKK
400X1200MM KPL. MÅLERBRØND M/32MM RUSTFRI VENTILER/KONTRAV.
400X1200MM MÅLBERBRØND 40MM
DKK 2.841,64 DKK 2.841,64 2841.64 DKK
400X1200MM KPL. MÅLERBRØND M/40MM RUSTFRI VENTILER/KONTRAV.
1/2" PAKNING, NYLON, DN15
DKK 0,75 DKK 0,75 0.75 DKK
1/2" PAKNING (Ø23,5X16X2MM) NYLON, 6 NATUR
QN2,5 PAKNING, NYLON, 3MM
DKK 1,56 DKK 1,56 1.56 DKK
QN2,5 PAKNING (Ø23X30X3MM), NYLON, 6 NATUR
1.1/2" PAKNING, NBR
DKK 2,33 DKK 2,33 2.33 DKK
1.1/2" PAKNING (Ø43X55X2MM), NBR 80 +/- 5 SH. A
1" PAKNING, NYLON, DN25
DKK 1,80 DKK 1,80 1.8 DKK
1" PAKNING (Ø29X38X2MM) NYLON, 6 NATUR
QN2,5/QN6 1"X1 1/4" OVG STK
DKK 90,11 DKK 90,11 90.11 DKK
QN2,5/QN6 1"X1 1/4" OVG STK